Eftersom det varit oklarheter om Voc klassens deltagande i först och främst i vår AutoExperten Rallycup så har rallyutskottet beslutat följande; När arrangören ansöker och sedan bjuder in Voc klassen så kan man göra detta på två olika sätt; Som tidigare Voc A,B,C förare vilket innebär att man tävlar under det tidigare reglementet utan dörrdekaler eller man bjuder in till Voc Mekonomen Rallycup och tävlar enligt det nya reglementet och då med Mekonomendekaler på dörrsida ( Arrangörens plats). Framrutedekalen får finnas kvar vid alla tävlingar. Alltså är det första alternativet bästa valet för vår cup.

Givetvis kan man alltid friköpa sig från arrangörens reklam enl. resp. inbjudan.

 

För AutoExperten Rallycup Thord Söderberg Cup ansvarig