KONTAKTER

Ordförande: Tord Söderberg 0152-40113, 073-9769964

[email protected]

 

 

 

 

 

Resultat ansvarig: Steve Elofsson 021-330645, 070-7768202

Epost: [email protected]

Hemside ansvarig: Ricard Gelin 070-4413225

Kassör: Sune Johansson 070-5260315,08-55098435

Epost : [email protected]

 

 

Organisationens adress

7-klubbars c/o Thord Söderberg Husbylöt 645 97 Stallarholmen POSTGIRO: 13905-5